Domaine Ponsot
Clos Saint Denis Grand Cru
Burgundy, France